ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

superficial

adjective