ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

synonymous

adjective