ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

tactful

adjective