ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

tedious

adjective