ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

tentative

adjective