ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

tepid

adjective