ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

tumid

adjective