ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

authentic

adjective