ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

unaware

adjective