ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

unconcerned

adjective