ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

uncouth

adjective