ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

uncultivated

adjective