ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

uncut

adjective