ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

unfavourable

adjective