ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

unflinching

adjective