ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

unkind

adjective