ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

unlawful

adjective