ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

unmindful

adjective