ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

unsavoury

adjective