ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

unsuitable

adjective