ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

untidy

adjective