ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

untouched

adjective