ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

unwieldy

adjective