ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

venturesome

adjective