ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

veritable

adjective