ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

vigorous

adjective