ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

vivid

adjective