ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

watchful

adjective