ონლაინ ლექსიკონი

Back

დრამა

გამოთქმა: drama

განმარტებულია დრამა სიტყვის თარგმნა

Universal
  • მხატვრული ლიტერატურის ერთ-ერთი გვარი, (ეპოსსა და ლირიკასთან ერთად).
  • ლიტერატურული ნაწარმოები, რომელიც დაწერილია დიალოგებად და განკუთვნილია სცენაზე დასადგმელად.
  • მძიმე შემთხვევა,
  • ტრაგედია.