ონლაინ ლექსიკონი

Back

პანორამა

გამოთქმა: panorama

განმარტებულია პანორამა სიტყვის თარგმნა

Universal
  • ყველაფერი და
  • ხედი, სანახაობა]
  • რაიმე მიდამოს, ადგილის ხედი შორ მანძილზე (ჩვეულებრივ, ზემოდან).
  • მრგვალი შენობის კედელზე მოთავსებული უზარმაზარი სურათი, რომელიც შეთავსებულია მის წინ მდებარესაგნობრივ» პლანთან (დედამიწის მაკეტი, ნაგებობები, ფიგურები და სხვ.). შენობაში მყოფს ეჩვენება, თითქოს ნამდვილ სანახაობას უყურებდეს (
  • დიორამა).
  • სურათი, რომელსაც უყურებენ გამადიდებელი შუშით, ისე რომ საგნები ბუნებრივი სიდიდისა ჩანს.
  • ოპტიკური მოწყობილობა ქვემეხზე; იყენებენ მიზნის დასაზუსტებლად.