ონლაინ ლექსიკონი

Back

Ar


ნათარგმნია Ar სიტყვის განმარტება

Universal
  • no

Law
  • 1) (Administrative Regulations)ადმინისტრაციული ნორმატიული აქტები;
  • 2)(Administration Report) ადმინისტრაციის ანგარიში;
  • 3)(Annual Report)წლიური ანგარიში.

Law
  • დაკავება