ონლაინ ლექსიკონი

Back

de


ნათარგმნია de

პრეფიქსი

Universal
  • აღნიშნავს:

Universal
  • ჩამორთმევას, წართმევას;
  • to dethrone-ტახტიდან ჩამოგდება;

Universal
  • მარტივის საწინაააღმდეგო მნიშვნელობას;
  • merit-დამსახურება, demerit-ხარვეზი, დეფექტი;

Universal
  • ხარისხისა და რაოდენობის დაკლებას;
  • to deduct-გამოკლება.