ონლაინ ლექსიკონი

Back

disqualified


ნათარგმნია disqualified სინონიმები ანტონიმები

Universal
  • დისკვალიფიცირებული

Law
  • 1) დისკვალიფიცირებული 2) უფლებაჩამორთმეული;
  • უფლების ან უფლებების შეზღუდვა 3)უფლებაუუნაროდ ან ქმედუუნაროდ აღიარება

სინონიმები

ანტონიმები