ონლაინ ლექსიკონი

Back

f


Universal
 • I noun;
 • plural Fs, F's (efs)
 • 1)
 • ა) ინგლისური ანბანის მეექვსე ასო
 • ბ) F-გვარი ობიექტი, საგანი;
 • რაიმე, რომელიც ფორმით გვაგონებს F-ს

Universal
 • 2) {მუს} ფა (როგორც დო-მაჟორის მეოთხე საფეხური) ({აგ} F natural)

Universal
 • F sharp - ფა-დიეზი
 • F double-sharp - ფა-დუბლ-დიეზი
 • F flat - ფა-ბემოლი
 • F double flat - ფა-დუბლ-ბემოლი

Universal
 • 3)
 • ა) {ამერ} არადამაკმაყოფილებელი შეფასება (სკოლაში და ზოგიერთ კოლეჯში)
 • ბ) {ამერ} {სალ} ცუდი მოსწრების სტუდენტი, "ოროსანი"

Universal
 • II {შემოკლ} F - Fahrenheit
 • ფარენგეიტის სკალით (ტემპერატურის დამახასიათებელი სიდიდის ზომის შესახებ)

Universal
 • III {შემოკლ} fathom
 • საზღვაო საჟენი (182,5 სმ).

Universal
 • {შემოკლ}
 • I failure
 • უარის თქმა;
 • დაზიანება;
 • გაუმართაობა;
 • მარცხი
 • II false
 • მცდარი
 • III feed-back
 • შებრუნებული კავშირი
 • IV field
 • 1) ველი;
 • სივრცე;
 • არე;
 • ზონა
 • 2) ველი, მუხტთა ჯგუფი
 • V filter
 • ფილტრი
 • VI fixed
 • 1) ფიქსირებული, მიმაგრებული, უძრავი
 • 2) მუდმივი
 • VII flip-flop
 • ტრიგერი, ტრიგერული სქემა
 • VIII force
 • ძალა;
 • ძალადობა
 • IX frequency
 • სიხშირე
 • X function
 • ფუნქცია.

სინონიმები

 • atomic number 9
 • degree Fahrenheit
 • farad
 • fluorine