ონლაინ ლექსიკონი

Back

for

გამოთქმა: /fɔː, fə/

ნათარგმნია for სიტყვის განმარტება

წინდებული

Universal
 • I am just starting for the South - ეს-ეს არის სამხრეთს მივემგზავრები;
 • this boat is bound for Batumi - ეს გემი ბათუმისაკენ მიემგზავრება;
 • to walk for a mile - ერთი მილის გავლა;
 • for a week (a year, a month, a fortnight) - ერთი კვირის (წლის, თვის, ორი კვირის) განმავლობაში;
 • for long - დიდი ხნით, კაი ხნით;
 • for good - სამუდამოდ;
 • good-bye for the present - ჯერჯერობით ნახვამდის;
 • these apples are for sale - ეს ვაშლები გასაყიდად არის განკუთვნილი;
 • this book is for children - ეს წიგნები ბავშვებისთვისაა;
 • I am longing for the country - სოფელი მენატრება;
 • this artist has an eat for music - ამ მუსიკოსს კარგი სმენა აქვს;
 • the man for the job - ეს კაცი თითქოს ამ სამუშაოსათვისაა გაჩენილი;
 • to go (to send) for the doctor - ექიმის მოსაყვანად გაგზავნა;
 • to go for a soldier - სამხედროდ გახდომა;
 • for my (his, your) sake - ჩემი (მისი, თქვენი) გულისათვის;
 • to cry (to shout) for joy - სიხარულისაგან ტირილი (ყვირილი);
 • for fun, for a joke - ხუმრობით;
 • for several reasons - ბევრი მოსაზრებით;
 • famous for - ცნობილი -თ;
 • he has no liking for medicine - მას მედიცინა არ უყვარს;
 • he does not care for doctors - ის ექიმებს ანგარიშს არ უწევს;
 • to give up (a man, a ship, an airplane) for lost - (ადამიანის, გემის, თვითმფრინავის) დაკარგულად ჩათვლა;
 • how much did you pay for this dress? - როგორ იყიდე ეს კაბა?
 • not for the world - არაფრის გულისათვის;

კავშირი

Universal
 • რადგანაც, ვინაიდან, იმიტომ რომ.

Law
 • ფრანკო-ვაგონი