ონლაინ ლექსიკონი

Back

he


ნათარგმნია he სინონიმები

პრეფიქსი

Universal
  • (ემატება არსებით სახელს, მამრობითი სქესის აღსანიშნავად);

ნაცვალსახელი

Universal
  • ის (იხმარება მამრობითი სქესისათვის).

Universal
  • hegoat - მამალი თხა, ბოტი, ვაცი.

სინონიმები