ონლაინ ლექსიკონი

Back

known


ნათარგმნია known სინონიმები ანტონიმები

ზედსართავი

Universal
  • ცნობილი;

Universal
  • იხილეთ know verb.

Universal
  • internationally known - მსოფლიო სახელის მქონე, მსოფლიოში ცნობილი (მეცნიერი, მსახიობი და მისთანანი).

სინონიმები

  • cognise
  • cognize
  • know

ანტონიმები