ონლაინ ლექსიკონი

Back

line

გამოთქმა: /lʌɪn/

ზმნა

Universal
 • ხაზის გავლება, ხაზვა;
 • ჩამწკრივება, მწკრივში ჩადგომა;
 • გასწვრივ დგომა;

არსებითი სახელი

Universal
 • ხაზი;

არსებითი სახელი

Universal
 • სარჩულის დადება;
 • შემოკერვა (შიგნიდან) შემოვლება;
 • {სალ} გავსება, გატენა;
 • სარჩულად გამოყენება;
 • მოპირკეთება.

მრავლობითი

Universal
 • მოხაზულობა, ნაკვეთი, კონტური;
 • თოკი, შნური;
 • სადენი;
 • კვალი;
 • კანის ნაოჭი;
 • საზღვარი, ზღვარი;
 • რიგი, მწკრივი;
 • {ამერ} რიგი, ჯერი, კუდი;
 • სტრიქონი, პწკარი;
 • ლექსი;
 • სალექსო სტრიქონი;
 • ლექსები;
 • {თეატრ} რეპლიკა;
 • როლის სიტყვები;
 • ანკესის მკედი;
 • ეკვატორი;
 • რკინიგზის ან საზღვაოსნო ხაზი;
 • ტელეფონის, ტელეგრაფის ხაზი;
 • {სამხ} ფრონტის ხაზი;
 • გაშლილი მწყობრი;
 • მწკრივი;
 • საქმიანობა, სპეციალობა;
 • მოქმედების წესი, ყოფაქცევა, ქცევის წესი;
 • მიმართულება, მიზანდასახულობა;
 • წარმოშობა, მოდგმა, წარმოქმნა;
 • საგვარეულო, საგვარტომო;
 • ბედი, ბედ-იღბალი;
 • წერა, ბედისწერა;
 • ქორწინების მოწმობა (marriage lines);

Universal
 • border line, line of demarcation - სადემარკაციო ხაზი;
 • to draw the line at - საზღვრის გავლება, {გადატ} ზღვრის დადება;
 • assembly line - საამწყობო კონვეიერი;
 • to drop a few lines - ორიოდე სიტყვის მიწერა;
 • branch line - რკინიგზის შტო;
 • line engaged!, line busy! - დაკავებულია! (ტელეფონისტი-ქალის პასუხი);
 • the line is bad - ცუდად ისმის;
 • hold the line! - ნუ დაჰკიდებთ ყურმილს!
 • is not (out of) my line - ეს არაა ჩემი სპეციალობა;
 • to take a strong line - ენერგიულად მოქმედება;
 • in line with - თანახმად, შესაბამისად;
 • to come into line with somebody - დათანხმება, შეთანხება;
 • male (female) line - კაცის (ქალის) მხრივ;
 • hard lines - უიღბლო ბედი;
 • all along the line - ყველაფერში, ყოველ მხრივ;
 • to toe the line - სასტუმროს ხაზში ჩადგომა, დისციპლინისადმი დამორჩილება, წესების ზუსტად დაცვა;

Universal
 • to line through - წაშლა, დაწყობა, მწყობრში დადგომა, რიგში, ჯერში ჩადგომა, გამიჯვნა, მიჯნის გავლება.

Economics
 • 1) საქმიანობის სახეობა, 2) დარგი, 3) ვაჭრობის დარგი, 4) საქონლის სახეობა, სორტი, 5) საქონელი, 6) ლიმიტი, ზღვარი, 7) კონვეიერი, 8) მოქმდების სახეობა, 9) მიმართულება, 10 ) ხაზი, 11) მრუდე გრაფიკზე.

Law
 • 1) ხაზი;
 • 2) საქმიანობის სფერო;
 • 3) მაქსიმალური ზღვარი.

Marketing
 • 1) ასორტიმენტი , საქონლის პარტია , ნაკეთობების სერია;
 • 2) რიგი , კუდი ( მაღაზიაში და ა.შ. )

სინონიმები

ანტონიმები