ონლაინ ლექსიკონი

Back

May


ნათარგმნია May სინონიმები

არსებითი სახელი

Universal
 • მაისი;

ატრიბუტული

Universal
 • მაისის, სამაისო, საპირველმაისო.

Universal
 • the First of May - პირველი მაისი;
 • may - სიცოცხლის ძალა;

Universal
 • verb (might)
 • შეძლება (მოდალური ზმნა), ნებართვის ქონა (იხმარება ნაწილაკი to-ს გარეშე);

Universal
 • you may take this book - შეგიძლიათ აიღოთ ეს წიგნი;

Universal
 • კითხვითსა და უარყოფით ფორმებს აწარმოებს დამხმარე ზმნის to do-ს გარეშე;

Universal
 • may I come in? - შეიძლება შემოვიდე?
 • may I ask? - შეიძლება შეგეკითხოთ?
 • it may be - შესაძლებელია;
 • it may rain tomorrow - შესაძლებელია ხვალ გაწვიმდეს;
 • the train may be late - შესაძლებელია მატარებელმა დაიგვიანოს;
 • may I go now? - ახლა შემიძლია წავიდე?
 • you may go - შეგიძლიათ წახვიდეთ;
 • may you be very happy - ბედნიერებას გისურვებთ;
 • who may that be? - ვინ შეიძლება იყოს ეს?.

სინონიმები