ონლაინ ლექსიკონი

Back

me

გამოთქმა: /miː/

განმარტებულია me სიტყვის თარგმნა ფლექსია

Universal
 • მე,
 • მე,
 • ჩემ-,
 • არა აქვს;
 • ჩვენ)
 • აღნიშნავს მოლაპარაკეს.
 • მე შენ გეტყვი...
 • ე ტ ყ ვ ი ს.
 • მე ვიცი შენი!
 • მე შენ გიჩვენებ!
 • იხმარება საკუთარი თავის, როგორც პიროვნების, აღსანიშნავად, _ სუბიექტი (ზოგჯერ წერენ ბრჭყალებში).

ნაცვალსახელი

Universal
 • 1used by a speaker to refer to himself or herself as the object of a verb or preposition:do you understand me? wait for me!
 • used after the verb ‘to be’ and after ‘than’ or ‘as’:hi, it’s me you have more than me
 • informal & West Indian I or my:I’ll get me coat me can come an go as me please
 • North American informal to or for myself:I’ve got me a job
 • 2 informal used in exclamations:dear me!

me and mine

my relatives.