ონლაინ ლექსიკონი

Back

nonmember


ნათარგმნია nonmember ანტონიმები

Economics
  • არაწევრი (საბროკერო ფირმა, რომელიც ბირჟის წევრი არ არის;
  • ბანკი, რომელიც ფედერალური სარეზერვო სისტემის წევრი არ არის)

ანტონიმები