ონლაინ ლექსიკონი

Back

peck


ნათარგმნია peck სინონიმები

ზმნა

Universal
  • კენკვა, კორტნა, ჩანისკარტება, ნისკარტით ცემა;
  • ამოტეხა, ამოთლა;
  • {სალ} ცოტა-ცოტა ჭამა, მოციცქნა (at).

არსებითი სახელი

Universal
  • მეოთხედი ბუშელი (ფხვიერ ნივთიერებათა საზომი);
  • მრავალი, უამრავი, დიდძალი;

არსებითი სახელი

Universal
  • ჩაკორტნა, ჩანისკარტება;
  • {ხუმრ} კოცნა;
  • {ჟარგ} საკვები;

Universal
  • a peck of troubles - უამრავი უსიამოვნება.

სინონიმები