ონლაინ ლექსიკონი

Back

poop


ნათარგმნია poop სინონიმები

ზმნა

Universal
  • ტალღის კიჩოზე გადავლება;
  • კიჩოთი ამოხაპვა.

არსებითი სახელი

Universal
კიჩო (გემისა)

არსებითი სახელი

Universal
  • {ჟარგ} სულელი, ყეყეჩი, ტუტუცი, ხეპრე.

Universal
  • ექსკრიმენტი (ძირითადად ცხოველისა)

სინონიმები