ონლაინ ლექსიკონი

Back

scratch off


ნათარგმნია scratch off

Marketing
  • წაშალე (აქტიური ქმედებებისკენ მიბიძგვის საშუალება, რომელიც რეკლამაში გამოიყენება;
  • წარმოადგენს არაგამჭვირვალე საგანს, რომლიდანაც უნდა წაიშალოს ზედაპირი, რათა გამოჩნდეს დაფარული შეტყობინება (ხშირად გამოიყენება მომენტალური ლატარეის ბილეთებში)