ონლაინ ლექსიკონი

Back

TAC


ნათარგმნია TAC სიტყვის განმარტება

Universal
  • {შემოკლ}
  • 1) Technical Assistance Committee
  • გაეროს ტექნიკური დაზმარების კომიტეტი
  • 2) Tactical Air Command
  • 3) Terminal Access Controller
  • დაშვებაზე ტერმინალური კონტროლი.