ონლაინ ლექსიკონი

Back

what

გამოთქმა: /wɒt/

Universal
 • 1) pronoun, interjection
 • რა;

Universal
 • what is it? - რა არის ეს?
 • what do you mean? - რა გაქვთ მხედველობაში?;
 • what of it? - მერე რა?;
 • and what not - და ამის შემდეგ, და სხვა;
 • what day of the month is it? - რა რიცხვია დღეს?
 • what is your brother? - რა პროფესიისაა თქვენი ძმა?

Universal
 • 2) demonstrative
 • ის, რომელი(ც);
 • ისინი, რომლებიც;

Universal
 • I will tell you what to say - ეგატყობინებთ, თუ რა უნდა თქვათ;
 • what luck! - რა ბედნიერებაა!;
 • what a pity! - რა დასანანია!, რა სამწუხაროა!;
 • what an idea - რა ფანტაზიაა!, რა აზრის!;
 • he knows what's what - ის კარგ ჭკუაზეა, მან იცის სად რა უნდა;
 • what for - რისთვის, რატომ, რა მიზნით.