ონლაინ ლექსიკონი

Back

abandonment

გამოთქმა: /əˈbandənm(ə)nt/

არსებითი სახელი

Universal
  • დატოვება, მიტოვება, უარის თქმა;
  • ძალდაუტანებლობა;
  • ბუნებრიობა, მიყრუებულობა.

Economics
  • 1. დატოვება, უარის თქმა (სარჩელზე);
  • 2. ტვირთის მიღებაზე უარისთქმა;
  • 3. (ტვირთის ან გემის მფლობელის უარის თქმა საკუთარ უფლებებზე დაზღვეულ საქონელთან მიმართებაში დამზღვევის სასარგებლოდ, უაკანსკნელის ვალდებულების - დაზღვევის სრული თანხის გადახდის სანაცვლოდ)

Law
  • 1) უარის თქმა ( მაგ: უფლებისგან) 2) მიტოვება (დაზღვევის საგნის დატოვება დამზღვევის სასარგებლოდ) 3) დატოვება ( ცოლის, ბავშვის ( დაზღვევის საგნის ნაწილისგან)

Marketing
  • უარის თქმა, უარყოფა ა) (უფლებაზე, სარჩელზე უარის თქმა) ბ) (მფლობელობაზე ან საკუთრების უფლებაზე ურის თქმა) გ) (ტვირთის მიღებაზე უარის თქმა ტვირთის დაზიანებისა ან სხვა მიზეზით) დ) (პატენტის მფლობელის ნებაყოფლობითი გაადწყვეტილება სამუდამოდ შეწყვეტოს პეტენტ

სინონიმები