ონლაინ ლექსიკონი

Back

abstract


Economics
  • 1. აბსტრაქტული, ცალკეული;
  • 2. 1. აბსტრაგირება, ცალკეულად განხილვა, 2. წართმევა, მოპარვა, ჩაჯიბება, 3. რეზუმირება, სუმირება;
  • 3. შემადგენლობის დაწვრილებით გადმოცემა;
  • რეზიუმე, განზოგადება.

Law
  • 1) ჩანაწერი, ამონაწერი | ჩანაწერების გაკეთება, ამონაწერები ( დოკუმენტიდან );
  • 2) მოკლე აღნუსხვა დოკუმენტების და ფაქტების;
  • 3) მოკლე გადმოცემა ( შემცველობის ), კონსპექტი, რეზიუმე | რეზიუმეს გაკეთება.

სინონიმები

ანტონიმები