ონლაინ ლექსიკონი

Back

acceptance

გამოთქმა: /əkˈsɛpt(ə)ns/

არსებითი სახელი

Universal
 • მიღება;
 • თანხმობა;
 • მოწონება;
 • {ფინ} აქცეპტი.

Economics
 • 1. მიღება. აღიარება 2. აქცეპტირება, მიღება (მაგ. ანგარიშის ან ვექსელის) გადასახდელად 3. აქცეპტი (გადამხდელის მიერ ვექსელის ან ანგარიშის გადახდის ვალდებულება ) 4. დამადასტურებელი წარწერა (გადამტვირთავის პასუხისმგებლობისაგან განმანთავისუფლებელი გადაზიდვის დ

Law
 • 1) მიღება;
 • 2) აქცეპტი , აქცეპტაცია;
 • 3) აქცეპტირებული ტრატტა.

Marketing
 • 1) ა) მიღება, თანხმობა, ბ) მიღება (მზა პროდუქციის, შესრულებული სამუშაოების);
 • 2)(ხელშკრულების დადების სტადია;
 • პირის დადებითი პასუხი, რომელზეც გადამისამართებულია ოფერტი, მაგ;
 • დამზღვევის თანხმობა წარმოადგინოს სადაზღვეო ანაზღაურება ან მოვაჭრის თანხმობა საქონ

სინონიმები

ანტონიმები