ონლაინ ლექსიკონი

Back

advertising

გამოთქმა: /ˈadvətʌɪzɪŋ/

Universal
  • სარეკლამო ბიზნესი

Economics
  • 1) რეკლამირება;
  • 2) სარეკალმო საქმე;
  • 3) განცხდებების პუბლიკაცია;
  • 4) რეკლამა.

Law
  • რეკლამა , ( დანაშაულის შემადგენლობის ) რეკლამირება.

Marketing
  • 1) სარეკლამო საქმე, სარეკლამო საქმიანობა, სარეკლამო ბიზნესი (რეკლამის შექმნა, სარეკლამო ადგილის შესყიდვა, ეფექტურობის შეფასება და მისთ.) 2) რეკლამა, რეკლამირება (არაპირადი წარმოდგენის და იდეის დაწინაურების ნებისმიერი ანაზღაურებადი ფორმა, საქონლის ან მომს

სინონიმები